Användningsvillkor

Webbplatsens användarvillkor
Denna webbplats (www.skogbyentreprenad.se) administreras av Skogby Transport & Entreprenad AB, nedan kallat Skogby, ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

1. Immateriell egendom
Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Skogby. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

2. Länkning till webbplatsen
Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Skogby:s hemsida på adressen http://www.skogbyentreprenad.se/index.php.

3. Uppgifternas tillförlitlighet
Informationen på denna webbplats är avsedd för Skogby:s besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Skogby kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men Skogby påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt.Skogby förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

4. Dataskydd
Skogby hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter Skogby kan samla in via webbplatsen och hur de används.

Personuppgifter
Skogby registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till Skogby kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring, marknadsundersökningar, eftermarknadstjänster, spårning av försäljningsdata, och för att kunna kontakta dig.

Ej personligt identifierbara uppgifter
Samlas in automatisk. I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)
Skogby använder inga s.k. Cookies på hemsidan

5. Lagstiftning och domsrätt
Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.